2. Mgr. Bc. Aleš Trpišovský - kandidát pro komunální volby 2014 Chrastava - Starostové pro Liberecký kraj


Po kliknutí velké foto Mgr. Bc. Aleš Trpišovský (51 let, bez politické příslušnosti, ředitel základní školy)

Od roku 1964, tj. téměř od mého narození, bydlím a žiji v Chrastavě. Celý můj osobní,  soukromý, ale  i profesní život je tedy úzce spjat s naším městem, a proto mi velmi záleží na jeho dalším rozvoji.

Vzhledem k mé profesi ředitele základní školy bude i nadále mou prioritou oblast školství.  Protože škola je významnou institucí našeho města, ve které děti našich občanů tráví mnoho času, domnívám se, že jednou ze zásadních povinností obce je i vytváření vhodných podmínek pro jejich vzdělávání. Z toho důvodu budu usilovat o rekonstrukci a přístavbu budovy ve Školní ulici. Rád bych tak splnil jeden z dílčích cílů, kterým je kvalitní škola jako hodnotná vizitka města Chrastavy.

Současně budu aktivně podporovat i všechny další body našeho volebního programu tak, aby byly naplněny očekávané, resp. oprávněné potřeby občanů a aby byla Chrastava městem, ve kterém je příjemné žít a bydlet.

V Chrastavě dne 12.06.2014


videovizitka


S dotazy a připomínkami ohledně komunálních voleb 2014 se obracejte na pana Aleše Trpišovského na jeho e-mailové adresy uvedené zde resp. zde, případně telefonicky na +420 731449125. .


Co zajímavého uvedl pan Aleš Trpišovský před komunálními volbami v roce 2010 se můžete podívat zde.Po kliknutí velké celé foto - Starostové pro Liberecký kraj_2014


Go home