1. Ing. Michael Canov - kandidát pro komunální volby 2014 Chrastava - Starostové pro Liberecký kraj


Po kliknutí velké foto Ing. Michael Canov (53 let, Starostové pro Liberecký kraj, starosta města)

Minulé volební období bylo mimořádně obtížené ale zároveň zajímavé, neboť úkol který před námi stál byl obrovský. Dát město dohromady po ničivých povodních roku 2010. Snad se nám podařilo splnit vše, co jsme splnit měli a vlastně museli. Ani v současné době ještě není vše hotové, je nutné dokončit krajské akce. Kromě toho se nám podařilo realizovat i řadu mimopovodňových akcí. Z nich jsem měl radost zejména z realizace multifunkčního hřiště. Avšak co bylo to bylo, je třeba se stále dívat vpřed. Je pro mě velkou ctí, že mě opětovně Starostové pro Liberecký kraj nominovali do volebního klání jako kandidáta na starostu města. Mám nadále obrovskou chuť do práce a zájem účastnit se na řízení města i v příštím volebním období. Řízení města je práce nejen zodpovědná a náročná, ale i nesmírně vzrušující a přinášející radost. Vím však, že sám nic nezmůžu. A proto jsem velmi rád, že spolu se mnou na kandidátce Starostové pro Liberecký kraj kandiduje řada opravdových osobností a především schopných lidí. Pokud uspějeme, čeká nás plnění velmi náročného volebního programu. Již nyní mohu slíbit, že my všichni, co budeme zvoleni, učiníme pro realizaci tohoto programu maximum. Abychom však mohli pokračovat v řízení města potřebujeme především důvěru Vás občanů města Chrastava to jest zároveň voličů v našem městě. Chuť do práce pro naše město, pro náš společný domov nám určitě nechybí. Jsem přesvědčen, že my kandidáti na kandidátce Starostů pro Liberecký kraj dokážeme v případě, že dostaneme šanci podílet se na dalším rozvoji našeho města, vloženou důvěru nezklamat.

A ještě má velká osobní prosba. Prosím všechny ty, kteří si přejí, abych nadále pokračoval v práci na pozici starosty města, aby pokud to bude jenom trochu možné, zakřížkovali nad kandidátkou Starostů pro Liberecký kraj jeden velký křížek. Volební matematika je totiž neúprosná. Právě tím jedním velkým křížkem nad kandidátkou Starostů pro Liberecký kraj získáme maximum 19 volebních hlasů pro naši volební stranu. A jen maximum volebních hlasů nám může přinést maximum mandátů, které budou rozhodující při volbách starosty, místostarosty a členů rady města.

V Chrastavě dne 30.05.2014


videovizitka


S dotazy a připomínkami ohledně komunálních voleb 2014 se obracejte na pana Michaela Canova na e-mailové adresy uvedené zde a zde, případně telefonicky na +420 602878937 či +420 482363814 příp. +420 485143993.


Co zajímavého uvedl pan Michael Canov před komunálními volbami v roce 2010 se můžete podívat zdePo kliknutí velké celé foto - Starostové pro Liberecký kraj_2014


Go home